Selvgjort er velgjort

HEA beskæftiger sig alene med ejendomme. Håndteringen sker på et højt professionelt niveau, hvor vores lejere får en effektiv og hurtig behandling. HEA administrerer kun egne ejendomme.
Derved sikres et indgående kendskab til alle ejendomme. Dette kommer alle vores lejere til gavn. Såvel i forbindelse med udlejningsprocessen som i lejeforholdets løbetid. Uanset hvilket forhold lejer ønsker belyst, kan HEA meget hurtigt og præcist kaste det fornødne lys over sagen.