/ Om hea

Historiske ejendomme

I det følgende kan du læse om et repræsentativt udpluk af de historiske ejendomme, HEA forvalter.

Ø79
ø79
Ø79
Københavns Kommunes store idrætssatsning

En kulturel perle med masser af byliv

Østerbrogade 79, 2100 København Ø

Denne bygning er opført i 1926 i nyklassicistisk stil. Tegnet af arkitekterne Arthur Wittmaack og Vilhelm Hvalsøe. Bygningen har meget enkle linier, men er rigeligt udsmykket med friser, bronzeskulpturer og relieffer. Især det store pompøse portrum fremstår som en smuk præsentation af ejendommen med travertinbeklædning, hvælvet loft og Axel Poulsens smukke relieffer.
Indtil 2001 var ejendommen ejet af Københavns Kommune. Østerbrogade 79, Øbrohallen og sportsanlægget var én og samme ejendom, men da kommunen skulle rejse penge til en gennemgribende renovering af svømmehallen, blev Østerbrogade 79 stykket fra og solgt.
Oprindeligt blev nr. 79 indrettet med Biograf, dels i den nuværende Park Bio, dels i de lokaler, der i dag benyttes af Netto. Biografen brændte i 1937, men blev genopført i fuldt omfang. I 1975 lukkede biografen dog, og en Irma blev indrettet i halvdelen af biografens lokaler. Den nuværende Park Bio blev indrettet i den oprindelige biografs balkon.
Det var også i denne ejendom, at det ikoniske gå ud-sted Park Café lå i en 20-årig periode. I dag har Madklubben indrettet et fantastisk spisested.

SIL8
SIL8
SIL8
Arbejdsmoral og økonomisk sikkerhed

”Flid og nøjsomhed giver velstand”

Silkegade 8, 1113 København K

Bygningen består af et firfløjet kompleks omkring en indre gård.
Dansk Spare-, Børne og Alderdoms Forsørgelses Forening (Senere Sparekassen Bikuben) blev etableret i Silkegade 13 i 1858, og i 1860 erhvervede Sparekassen bygningen i Silkegade 8, som de fik ombygget til bankdrift. 1881-1884 blev den gamle bygning nedrevet og en ny blev opført. Ifølge frisen i ejendommens indergård er bygningen opført 1882. Snart fik Sparekassen behov for yderligere plads og i 1927-1929 byggede man hjørnebygningen til. I 1959 blev den nyeste del af bygningskomplekset opført.
Som et kuriosum kan oplyses, at der mellem Silkegade 13 og Silkegade 8 er etableret en underjordisk tunnel, således at kontanter risikofrit kunne transporteres mellem de to bygninger. I dag eksisterer tunnelen stadig, men den er dog afblændet midt under Silkegade.
Det nuværende bygningskompleks er således opført i tre etaper, som blev tegnet af tre forskellige arkitekter som følger:
Etape 1: Arkitekt J.D. Herholdt (1818-1902)
Etape 2: Arkitekt Gotfred Tvede
Etape 3: Arkitekt Poul Kjærgaard.
Ejendommen blev fredet i 1999.
Ejendommens karakter som bankejendom viser sig også ved, at der er anvendt dobbelte, armerede ydervægge. Et forhold, der umuliggør indbrud ved at gennembryde ydervæggen.

FRB23
REB23
FRB23
En oase på Frederiksbergs Champs Elysée

"Lille Rosenborg"

Frederiksberg Allé 23, 1820 Frederiksberg C

Bygningen er opført omkring 1857. Samtidig opførte Carstensen sit nye etablissement Alhambra skråt overfor Lille Rosenborg på det nuværende Alhambravej. Alhambra åbnedes for publikum i august 1857.
Bygherren var en ”Stuccateur Metzgen”. Hans baggrund som stukkatør fornægter sig da heller ikke. Overalt er der udsmykket med den fineste, pompøse stuk med store vindrueklaser. På 3. sal er stukken mindre pompøs. Men det var jo også her tyendet boede.
Arkitekten bag byggeriet var Chr. V. Nielsen (1833-1910), som tillige stod bag Herregården Smidstrupgaard i Vedbæk og Kokkedal Slot ved Rungsted. Chr. V. Nielsen var docent ved Kunstakademiet og havde et stort forfatterskab primært omhandlende perspektivering og kunsthistorie.
Bygningens arkitektur faldt i god tråd med sin samtids overfladiske romantik. Nybyggeriet i midten af 1800-tallet var præget af anvendelsen af historiske stilarter, den såkaldte historicisme. Rosenborg Slot er opført i begyndelsen af 1600-tallet i Nederlandsk Renæssancestil. Lille Rosenborgs slægtskab med ”storebroren” er da også meget tydeligt, blot er Lille Rosenborg opført 250 år efter Rosenborg Slot.